Política de suport al navegador

A Karman Healthcare ens comprometem a fer el nostre programari fàcilment accessible. Com que aquest programari està disponible a través de la World Wide Web, s’han eliminat moltes de les limitacions relacionades amb l’ordinador i el programari que utilitzeu per accedir a aquest material.

Tot i això, no és possible ni pràctic donar suport a totes les combinacions de sistemes operatius i navegadors disponibles. Podeu accedir a www.karmanhealthcare.com mitjançant un ordinador PC, Mac o Linux ús qualsevol dels navegadors compatibles següents:

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Internet Explorer*

Donem suport a les dues versions més recents de cadascun d’aquests navegadors. En llançar una nova versió, començarem a donar suport a la versió recentment llançada i deixarem de donar suport a la versió més antiga admesa anteriorment.

Independentment del navegador que trieu, heu d’habilitar les cookies i JavaScript.

Recomanem ús les darreres versions a nivell de producció d’aquests navegadors. En particular, us recomanem fermament ús Chrome o Firefox.

Nota: no us recomanem ús desenvolupament, proves o versions beta d’aquests navegadors web. És possible que les versions que no es publiquin públicament no funcionin correctament amb l'aplicació Rally. Per obtenir més informació sobre les versions actuals dels navegadors web i quines instal·lar, consulteu aquests enllaços:

 

Deixa un comentari